Board rules

These rules are disclosed to clarify the various responsibilities of all community members here on . They shall be adhered to by everyone to ensure that our board runs smoothly and provides a fun and productive experience for all of our community members and visitors.

 1. Je zakázáno:
  - slovní napadání nebo uvádění nepravdivých informací o ostatních uživatelích.
  - používat jakékoliv vulgarismy a to i ve skryté formě.
  - nabízet služby za jakoukoliv uhradu.
  - publikování informací porušujících zákony České republiky a Slovenské republiky.
  - publikovat informace porušující autorská práva, názory vedoucí k hanobení rasy, národa nebo přesvědčení.
  - používat reklamu i ve skryté podobě.
  - všechny příspěvky a návody slouží pouze k výukovým účelům.

  Uživatel je povinnen:
  - sledovat a brát na vědomí zprávy v sekci Zprávy od administrátorů a respektovat pravidla fóra.
  - respektovat rozdělení fóra na sekce a umisťovat témata a příspěvky do sekcí k tomu určených.
  - při nějakém problému zkusit nejdříve najít odpověď nebo téma pomocí "Hledat".
  - přispěvky, které jsou již vyřešeny a uživatel je přesto ignoruje a zakládá znovu, může být banován.
  - zdržet se jakýchkoliv příspěvků, která pouze znesnadní a znepřehlední diskutované téma (moderátoři mohou takové příspěvky mazat, prosím zvažte každý příspěvek, který odesíláte).
  - dodržovat zásady slušného chování a nepoužívat hanlivá slova (včetně jejich překladu).
  - psát tam kam má,ne do návodu-pluginu,downloadu...v každém vláknu je diskuze,při psání jinam bude příspěvěk smazán.

  Ostatní:
  - při registraci vždy uvádějte pravdivé kontaktní informace.
  - všechny příspěvky a uživatelem publikované názory jsou vyjádřením jeho osobních názorů, nevyjadřují tedy názor představitelů tohoto fóra.
  - uživatelům, kteří jsou neaktivní více než 3 měsíce může být smázán účet.
  - uživateli není dovoleno používat více, než jen jeden účet.
  - fórum nezaručuje pravdivost publikovaných informací a neručí za případné škody použitím softwaru nebo aplikováním postupů, které jsou zde zvěřejněny. #