Kategorie pravidel

Pravidla fóra

Tato pravidla vymezují povinnosti všech, kteří navštevují . Každý registrovaný uživatel by je měl ctít a respektovat v zájmu zachování kvality fóra.

 1. Pravidla fora

  1. Svým vstupem na fórum a dalším působením na něm vyjadřujete souhlas s pravidly a zároveň potvrzujete, že jste s nimi byli srozuměni a budete je akceptovat. Porušení pravidel se trestá (dle rozsahu a závažnosti porušení).

   Diskusní fórum clasicrock.eu poskytuje prostor pro diskusi pro všechny registrované uživatele. Správci této stránky nebudou cenzurovat Vaše příspěvky pouze v tom případě, že splníte níže uvedená pravidla fóra. Založením témata, odesláním příspěvku nebo soukromé zprávy prohlašujete, že jste se s pravidly diskuzního fóra clasicrock.eu seznámili a souhlasíte s nimi.

   Pravidlo 1:
   Každý registrovaný uživatel diskuzního fóra http://clasicrock.eu (dále jen uživatel) je povinen sledovat a brát na vědomí zprávy v kategorii Názory,info a připomínky k foru , dodržovat pravidla diskuzního fóra http://clasicrock.eu (dále jen pravidla) a pokyny administrátora (ů) diskuzního fóra http://clasicrock.eu (dále jen fórum).

   Pravidlo 2: Témata a příspěvky vkládejte do správných kategorii. Pokud nebude téma ve správné kategorii nebo příspěvek nebude ve správné tématu, může být tato téma nebo příspěvek bez upozornění přesunut, odstraněn nebo zamčený.

   Pravidlo 3: Zakazuje se:
   • psaní vtipů a psaní příspěvků s tématikou postižení, sexuální orientace, náboženství, rasové nebo národnostní diskriminace a etnické příslušnosti, které mají charakter výsměchu, znevažování nebo urážení
   • psaní komentářů do návodů,downloandu
   • používání obrázků, které nesouvisí s předmětem tématu, nemají pro téma žádný přínos resp. obsahový význam

   Pravidlo 4:
   Vlastník, autor, administrátor a provozovatel tohoto fóra neodpovídá:
   • za uvedený obsah témat, příspěvků a příloh. Za téma, příspěvek (a také příloha) je zodpovědný uživatel, který dané téma, příspěvek a přílohu odeslal.
   • za zboží nebo službu (nebo jiný předmět), jejichž koupi, prodej výměnu jste realizovali prostřednictvím fóra, ani za jeho kvalitu či finanční nebo materiální plnění za takto koupen, prodaný či vyměněné zboží nebo službu.

   Pravidlo 5:
   Urážky, osočování, rasistické a vulgární vyjadřování, dále hanobení národa, rasy, sexuální orientace, etnické nebo národnostní skupiny a jakákoliv národní, rasová nebo náboženská nenávist, která podněcuje k diskriminaci, nepřátelství nebo násilí, propagace drog a zlehčování jejich užívání, podpora terorismu a nabádání k extremismu je na fóru zakázáno v příspěvcích (včetně obrázků a odkazů).
   Porušení tohoto pravidla bude znamenat dočasné nebo trvalé vyloučení z fóra (ban).
   Obcházení cenzury vulgarit je považováno za porušení pravidel.

   Pravidlo 6:
   Jakékoliv útoky a obviňování bez důkazů vedení fóra a uživatelů z cílem jejich zneužitím, ponížení, pokoření, zastrašení, šikany a zesměšnění je zakázáno.

   Pravidlo 7:
   Zakazuje se:
   • rozšiřování / nabádání na rozšiřování nebo nelegální používání software, sdílení přístupových karet a jiných autorsky chráněných děl.
   • nabízení přístupu na pay servery, respektive soukromé servery s cílem získat finanční odměnu.

   Pravidlo 8:
   Finanční nebo materiální dar na koupi, údržbu, provoz a inovaci serveru je dobrovolný a nenávratný.

   Pravidlo 9:
   Zakazuje se přispívání odkazů na stránky s nelegálním obsahem, stránky s erotickým obsahem, stránky (včetně odkazů na multimediální soubory a obrázky) s tématikou násilí vůči lidem nebo zvířatům a stránky za úmyslem reklamy, odkaz na ed2k, magnety a odkazy na torrent s nelegálním resp . autorsky chráněným obsahem.

   Pravidlo 10:
   Nežádejte, neotravujte a nekontaktujte vedení fóra přes email, soukromé zprávy nebo IM komunikační programy s tím, že:
   • chcete moderovat fórum clasicrock.eu
   • chcete pomoci s Vaším problémem, který nesouvisí s chodem a provozem serveru clasicrock.eu

   Pravidlo 11:
   • Nežádejte o zrušení banu (obnovu starého konta). Dočasné vyloučení z fóra je na základě porušení těchto pravidel fóra. Vyloučení z fóra (ban) je za opakované nebo hrubé porušení pravidel příp. porušení pravidel i po upozornění vedením fóra.
   • O tom, jaké pravidlo a v jaké míře uživatel porušil rozhoduje vedení fóra.
   • Rovněž je na rozhodnutí vedení fóra, jaký trest a v jaké délce za porušení těchto pravidel udělí.

   Pravidlo 12:
   Bez svolení vedení fóra je zakázána na fóru jakákoliv reklama, jakéhokoliv produktu, služby, stránky atd. formou reklamního nicku (uživatelského jména), avataru (obrázku uživatele), podpisu uživatele, zakládání témat (odesílání příspěvků) s reklamním názvem resp. reklamním obsahem.
   O tom, zda uživatel, téma nebo příspěvek mají reklamní charakter rozhoduje vedení fóra. Také je na jejich rozhodnutí jaká opatření a tresty za porušení tohoto pravidla udělí.

   Pravidlo 13:
   Výhrady na práci vedení fóra budou ignorovány.

   Pravidlo 14:
   • Názvy témat nepište velkými písmeny. Ve vlastním zájmu dávejte normálně názvy témat, protože témata, jejichž nadpis je nic mluvící budou bez upozornění vymazány. Příklad: "Naléhavě pomooc!", "Problém", a pod.
   • Do názvu témata nepište slova: "please" a "help" ani žádné jejich synonyma a různé jazykové překlady.
   • Také se zakazuje umístit do názvu tématu URL adresu.

   Pravidlo 15:
   Zakazuje se spamování v tématech a přispívání příspěvků, které jsou obsahově mimo téma.

   Pravidlo 16:
   Než položíte otázku, použijte na fóru vyhledávání, podívejte se do FAQ a použijte google.cz. Pokud jste nic nenašli a jdete zakládat téma, tak použijte vhodný předmět příspěvku, v textu zprávy se pokuste stručně popsat problém. Předmět a text příspěvku musí být v souladu s těmito pravidly.

   Pravidlo 17:
   Zakazuje se vytváření a používání více účtů na fóru.

   Pravidlo 18:
   O zamykání a mazání příspěvků / témat rozhoduje vedení fóra. Nepište a nežádejte, že byste dané téma zamkli nebo vymazali. Pokud si myslíte, že daná téma nebo příspěvek porušuje některé pravidlo (á) fóra, použijte tlačítko na oznámení a oznamte to vedení fóra, které rozhodne o dalším postupu.
   Pokud jste autorem témata, můžete požádat o uzamčení Vaší témata. Nemusí Vám však být vyhověno, pokud administrátor usoudí, že téma může mít přínos i pro jiné uživatele.
   Zneužívání nebo časté posílání neoprávněných oznámení (reportů) bude potrestáno.

   Pravidlo 19:
   Pokud by vás některý člen fóra velmi obtěžoval soukromnými zprávami napište to některému z administrátorů. Tomuto uživateli budou soukromé zprávy zakázány.


   S pozdravem

   vedení fóra clasicrock.eu #